ஒன்றாய் …


images

நாம் இணைந்து கண்டக்

கனவுகள் பல – இருப்பதென்னவோ

தனித்தனியாய் – கனவு மட்டும்

ஒன்றாய்….

 

விநோதங்கள் பல

இவ்வுலகில் – அதில் நம்

கனவும் ஒன்றாய்…

 

சில நேரங்களில் தூர

தேசங்களில் ஒன்றாய் – சிலவற்றில்

உன் வீட்டில் இருவருமாய் – அர்த்தமற்றதாய்

பல – கனவு மட்டும்

ஒன்றாய்….

 

 

அன்புடன் எல்கே

Advertisements

1 Comment »


RSS Feed for this entry

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

%d bloggers like this: